Tietosuojaseloste

Tietosuoja-seloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta, ja mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

1. Rekisterin tiedot

 

Nimi: Digitoimisto Sfääri Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Käyttöönottopäivä: 27.9.2018

 

2. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Digitoimisto Sfääri Oy

Y-tunnus: 2933079-1

Postitusosoite: Asematie 6 as 6, 85500 Nivala

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Mira Rajaniemi

mira.rajaniemi@digitoimistosfaari.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Digitoimisto Sfääri Oy käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • laskutus
 • viestintä ja tiedottaminen
 • palveluiden tuottaminen ja kehittäminen
 • markkinointitoimenpiteet

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Digitoimisto Sfääri Oy:n välinen asiakassuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai asiakkaan suostumus.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Keräämme rekisteriimme seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Y-Tunnus
 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Kotisivujen domain
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot (kuten yrityksen toimiala)
 • Markkinoinnin luvat ja kiellot
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisteröidyn itsensä yhteydenottolomakkeella toimittamat tiedot Digitoimisto Sfääri Oy:n verkkosivujen kautta tai sähköpostilla asiakkuuteen ja tarjottuun palveluun liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

 • Henkilöltä itseltään.
 • Julkisilta verkkosivuilta.
 • Viranomaisen pitämistä rekistereistä
 • Anonyymia analytiikkatietoa keräämme lisäksi Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa, kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Näiden raamien sisällä henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelee Digitoimisto Sfääri Oy:n henkilöstö työtehtäviä suorittaessaan, eikä tietoja pääsääntöisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa Digitoimisto Sfääri Oy:n teknisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Yhteistyökumppanimme käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin tai luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu asianmukaisesti käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Eväste-toiminnon poiskytkeminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

 

11. Sosiaalisen median liitännäiset

 

Digitoimisto Sfääri Oy:n verkkosivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä).

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Digitoimisto Sfääri Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Digitoimisto Sfääri Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Digitoimisto Sfääri Oy on hänestä kerännyt. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.