Verkkosivujen saavutettavuusauditointi ja saavutettavuusseloste näppärästi samalla kertaa

Laki velvoittaa useita yrityksiä ja organisaatioita luomaan palveluistaan saavutettavampia. Ensimmäinen vaadittava askel saavutettavuuden suuntaan on tehdä verkkosivuille saavutettavuusauditointi, ja sen pohjalta koostaa saavutettavuusseloste, joka lisätään verkkosivuille.

Meiltä voit tilata verkkosivuillesi auditoinnin sekä selosteen vaivattomasti yhdellä kertaa.

Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä

Saavutettavuusselosteessa on kerrottuna kaikki verkkosivun tai digitaalisen palvelun puutteet digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten osalta. Mikäli digipalvelulain piiriin kuuluvan yrityksen/organisaation verkkosivu tai digitaalinen palvelu ei vielä vastaa saavutettavuusvaatimuksia, tulisi sivuilla tai palvelussa olla luettavissa saavutettavuusseloste.

Saavutettavuusauditointi tarkoittaa verkkosivuille tehtävää kartoitusta, jossa selvitetään mitä puutteita verkkosivulla on saavutettavuusvaatimuksiin (WCAG 2.1) nähden.

Saavutettavuusraporttiin ilmoitetaan kaikki puutteet ja virheet, joita verkkosivun saavutettavuusauditoinnissa löydetään. Raporttia hyödynnetään osana saavutettavuusselosteen tekoa ja sitä voi myös hyödyntää, kun on aikeissa esim. uusia verkkosivuja, jotta edellisellä sivulla ilmenneet saavutettavuuspuutteet eivät toistuisi uudella sivulla.

Mikäli verkkosivu ei vielä vastaa WCAG 2.1 -saavutettavuusstandardeja, digipalvelulaki vaatii saavutettavuusselosteen lisäämisen verkkosivuille  viranomaisten, julkisoikeudellisten laitosten ja joidenkin järjestöjen osalta.

Lisätietoa lain piiriin kuuluvista yrityksistä ja organisaatioista löydät osoitteesta https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/soveltamisala-kuulummeko-lain-piiriin/

Saavutettavuuden valvonta kuuluu aluehallintoviraston tehtäviin ja he voivat antaa korjauskäskyn, mikäli huomaavat, ettei verkkosivu tai digitaalinen palvelu vastaa digipalvelulain vähimmäisvaatimuksia. Korjauskäskyssä annetaan aikaraja, jonka sisällä ilmi tullut puute tulee korjata. Mikäli puutetta ei ole korjattu annettuun aikarajaan mennessä, voi yritystä/organisaatiota uhata sakkorangaistus.

Saavutettavuusselosteen voi tehdä myös itse, jos verkkosivujen puutteet on raportoitu. Verkkosivun puutteiden raportointiin puolestaan täytyy tehdä verkkosivujen saavutettavuusaditointi, joka vaatii jonkin verran ymmärrystä verkkosivujen toiminnasta ja WCAG-kriteereistä.

Keskimäärin pystymme toimittamaan verkkosivujen saavutettavuusraportin ja saavutettavuusselosteen 3-5 työpäivän sisällä, mikäli verkkosivusi ei ole kooltaan huomattavasti keskivertaista sivua suurempi.

Verkkosivujesi saavutettavuusauditoinnin lopullinen summa määräytyy verkkosivujesi koon pohjalta. Laskutusperiaatteemme pohjautuu verkkosivuillasi olevien sivujen määrään. Sivukohtainen hinta on 16€ + alv, eli jos verkkosivuillasi on 10 eri sivua on auditoinnin hinta 160€ + alv.

Saavutettavuusselosteen laatimisesta perimme 75€+ alv.

Lisätietoja saavutettavuudesta ja digipalvelulaista saat osoitteesta https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/.

Kiinostuitko palveluistamme? Jätä meille yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella.